COTTON COLLAGEN

" นวัตกรรมใหม่ แห่งแรกของโลก "

ชุดเครื่องนอนที่นำ Collagen จากปลาทะเลน้ำลึกมา

ผสมผสานการถักทอกับ Cotton USA

ที่ได้ชื่อว่าดีที่สุด จนมาเป็นชุดเครื่องนอน

" Luxury Cotton Collagen "

1200 Threads / 10 sq cm

ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%

จึงย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม