top of page

ผลงานและรางวัลของ Luxury หมอนโรงแรม 6 ดาว

ถวายหมอนให้กับพระเทพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

 "LUXURY ได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิต"

S__13779278 (1).jpg
S__13779277.jpg

ได้รับรางวัลในงานพิธีประสานเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์

S__14680091.jpg

"ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี”

ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

ได้รับใบรับรองเส้นใยไมโครคริมป์  
ที่แรกของประเทศไทย

เปิดตัวแบรนด์สินค้า Luxury ที่ประเทศจีน

หมอนโรงแรม 6 ดาว By LUXURY
เทคโนโลยีเส้นใยไมโครคลิมป์ (Micro-Crimp) นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น  การนอนที่เหมือนอยู่โรงแรม 6 ดาว