DELUXE CARE

ชุดผ้าคลุมเครื่องนอนกันไรฝุ่น

ป้องกันสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น แบคทีเรีย

ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และระคายเคือง

ผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ด้วยมาตรฐานระดับสากล

Copyright 2020 Deluxe Hotel Supply Co., Ltd. All Rights Reserved